„Akcja – kwalifikacja 4” – kurs barmański dla uczniów

Opublikowano: 2022-04-22 23:05, Numer artykułu: 52946

W ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 4” rusza nabór na kurs barmański dla uczniów. Oferta skierowana jest do uczniów klas 3 technicznych. Przewidziane są 2 grupy po 10 osób. Każda grupa realizowała będzie 40 h zajęć w formie wykładów i warsztatów.

Kurs zaplanowany jest na maj 2022 r.

Uczniów zainteresowanych udziałem w kursie zapraszamy do składania wypełnionego (przez ucznia i jego wychowawcę) formularza zgłoszeniowego do 29.04.2022 w sekretariacie uczniowskim. Sekretariat będzie przyjmował tylko kompletne dokumenty.

Druk formularza zgłoszeniowego odbierać można w sekretariacie od 25.04.2022 r.

Komisja rekrutacyjna do 06.05.2022 przedstawi listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listami rezerwowymi.

Listy osób zakwalifikowanych zostaną wywieszone w gablocie projektów unijnych (w łączniku).