Godziny pracy biblioteki ZSG-H

na rok szkolny 2022/23

Poniedziałek 740 -  1630
Wtorek 740 -  1715
Środa 740 -  1400
Czwartek 740 -  1805
Piątek 740 -  1440