Rada Rodziców Zespołu Szkól Gastronomiczno - Hotelarskich w Bydgoszczy w roku szkolnym 2023/2024

 

Prezydium Rady Rodziców :

 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Anna Rakoczy - 4 c TŻ

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców - Pani Monika Majczyk - 2 eTG

 

Sekretarz - Pani Anna Rudniak - 1 KT

 

Członek Rady Rodziców - Pan Jan Kaczmarczyk - 1 bTŻ

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Pan Jakub Brągiel– 3 TH

 

Członek Komisji - Pani Beata Józefiak - 5 THP

 

Członek Komisji - Pani Beata Magalska – 5THP