Rada Rodziców Zespołu Szkól Gastronomiczno - Hotelarskich w Bydgoszczy w roku szkolnym 2022/2023

 

Prezydium Rady Rodziców :

 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Anna Rakoczy - 3 c TŻ

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców - Pan Arkadiusz Kozikowski - 4 bTG

 

Skarbnik - Pan Jakub Brągiel - 2 TH

 

Sekretarz - Pani Marzena Zwolińska - 3 THG

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Pani Monika Majczyk – 1 eTG

 

Członek Komisji - Pani Beata Józefiak - 4 THP

 

Członek Komisji - Pani Beata Magalska – 4THP