Rada Rodziców Zespołu Szkól Gastronomiczno - Hotelarskich w Bydgoszczy w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczący                     - Beata Banasiak

Z-ca Przewodniczącego          - Arkadiusz Kozikowski

Sekretarz                             - Małgorzata Bittner

Skarbnik                               - Anna Rakoczy

Członek                                - Marzena Zwolińska

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący                    - Monika Kaczmarek

Członek                               - Katarzyna Mieszkowska

Członek                               - Beata Józefiak