Struktura szkoły

Opublikowano: 2018-10-15 21:24, Numer artykułu: 5968

Aktualnie szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i mieści się przy ul Ks. Stanisława Konarskiego 5.Uczniowie dysponują 18 salami dydaktycznymi, biblioteką z centrum multimedialnym i salą gimnastyczną. Kształcenie zawodowe odbywa się w 4 nowocześnie wyposażonych pracowniach technologii gastronomicznej, pracowniach kelnerskich oraz pracowni hotelarskiej.

Parter budynku zajmują pomieszczenia Warsztatów Szkolnych ,zmodernizowanych w 2019r, wraz z salą do obsługi gości i bufetem szkolnym. Warsztaty dysponują 60 stanowiskami pracy dla uczniów. Zajęcia praktyczne odbywają się w systemie dwuzmianowym w następujących działach: kuchnia gorąca, garmażernia, cukiernia, przygotowalnia, ekspedycja, sala obsługi gości. W zespole szkół kształci się obecnie około 730 uczniów.

 

Struktura kształcenia zawodowego w ZSG-H w Bydgoszczy od 1 września 2019 r.:

 

 
Szkoła
 
Cykl kształcenia
 
Zawód
 Po gimnazjum Po szkole podstawowej  
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 8 im. J. Iwaszkiewicza  4 lata
  
5 lat
  
 1. technik żywienia i usług gastronomicznych
 2. technik usług kelnerskich
 3. technik hotelarstwa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 gastronomiczna 3 lata
 
 kucharz

 

Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych realizowana jest w oparciu o własną bazę warsztatów szkolnych. Praktyka zawodowa w zawodach technikalnych realizowana jest u pracodawców. Szkoła ściśle współpracuje z lokalnym środowiskiem branży hotelarsko- gastronomicznej.