UWAGA! ZMIANA KONTA BANKOWEGO
 

 

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:

Konto Rady Rodziców

Bank Pekao S.A.

 Nr rachunku: 46 1240 6452 1111 0010 9926 3400

 

Adresat: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 5, 85 – 066 Bydgoszcz

 

UWAGA!!!

( w tytule płatności wpisujemy: imię i nazwisko: ucznia, wychowawcy oraz klasę)