„Inspiracje plastyczno – kulinarne uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich pracami uczniów Zespołu Szkół Plastycznych”

Czytaj więcej!

Twój Sukces moja Inspiracja

Czytaj więcej!

"Budżet Uczniowski - nowy wymiar aktywności uczniowsko -rodzicielskiej"

Czytaj więcej!