Wyjazd studyjny w ramach projektu AK 2.0.

Uczniowie klas o profilu technik żywienia uczestniczyli w wyjeździe studyjnym.

Czytaj więcej!

Szkolenie wędliniarskie w ramach AK 2.0.

15 maja młodzież naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu wędliniarskim.

Czytaj więcej!

Szkolenie serowarskie pierwszego stopnia w ramach AK 2

Dnia 30 kwietnia młodzież naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu serowarskim w zakresie podstawowym.

Czytaj więcej!

Pilna informacja dla zakwalifikowanych na szkolenia, kursy i wycieczkę

Od 18.04.2024 z sekretariatu uczniowskiego należy pobrać deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie.

Czytaj więcej!

Akcja kwalifikacja 2.0

W ramach projektu „Akcja - kwalifikacja 2.0” rusza nabór na kursy, szkolenia i wycieczkę zawodoznawczą.

Czytaj więcej!

Zakończenie stażu w ramach projektu AK 2.0

20 marca stażyści i stażystki otrzymały wynagrodzenie- stypendium za staż, który odbywał się w terminie 29.01 – 24.02.

Czytaj więcej!

Wycieczka dydaktyczna na targi World Hotel& Euro Gastro

14 marca odbyła się wycieczka szkoleniowa na targi branżowe odbywające się w centrum targowo – wystawienniczym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie/k. Warszawy.

Czytaj więcej!

Spotkania po zakończeniu stażu

W dniach 29 lutego i 1 marca w auli odbyły się obowiązkowe spotkania stażystek i stażystów z koordynatorami projektu i doradcą zawodowym.

Czytaj więcej!

Staże uczniowskie - AK 2.0

Czytaj więcej!