Darowizna dla szkoły


Darowizna w postaci materiałów dydaktycznych na kształcenie zawodowe dla publicznych placówek.
Odliczenie darowizny ma zastosowanie od 1 stycznia 2019.

Możliwość odliczenia nowej darowizny wprowadziła ustawa reformująca system kształcenia zawodowego w Polsce, tj. ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2245).

Darowiznę mogą odliczyć podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiednie regulacje znalazły się w obydwu ustawach, tj. w art. 26 ust. 1 lit. D ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość darowizny można odliczać w ramach obowiązującego limitu dla darowizn, w przypadku podatników PIT wynosi do 6%, natomiast podatników CIT maksymalnie 10% uzyskanego dochodu. Podatnik korzystający z odliczenia musi posiadać dokumenty zawierające dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczenie można zrealizować w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników albo przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Darowiznę można również wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy. Przekazane sprzęty komputerowe dla uczniów przyczynią się do podwyższenia standardu nauki w naszej szkole.

W przypadku pytań proszę o kontakt  z dyrektorem szkoły pod numerem 697 911 554