Aktywny piątek

Opublikowano: 2024-04-23 07:42, Numer artykułu: 82093

19 kwietnia w naszej szkole odbyła się akcja „Aktywny piątek” zorganizowana w ramach udziału w projekcie profilaktycznym „Aktywni razem wolni od uzależnień” organizowanym przez „BORPA”. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w warsztatach profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia, prowadzonych przez specjalistów z BORPA: panią Justynę Boniecką oraz panią Joannę Bińkowską. Celem zajęć było między innymi zachęcenie do odpowiedzialnego korzystania z Internetu, w tym z nowych technologii cyfrowych. Kontynuacją warsztatów były zajęcia sportowo - taneczne prowadzone przez panią Agnieszkę Matusiak na dziedzińcu szkoły. Była to bardzo atrakcyjna forma zajęć promujących aktywność fizyczną i dbanie o zdrowie oraz kondycję psychiczną. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej. W tym samym dniu w sali nr. 13 odbyły się zajęcia medialne prowadzone przez pana Marcina Kowalskiego, które miały zachęcić uczniów do kreatywnego myślenia oraz alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Natomiast pan Jakub Szymczak zaproponował uczniom udział w warsztatach filmowych pt. „Trzeźwo spójrz na świat”. Zachęcał do opracowania własnych scenariuszy filmowych oraz przedstawił, w jaki sposób zadbać o właściwe przygotowanie techniczne planu filmowego. Ogółem w zajęciach sportowo - tanecznych wzięło udział 678 uczniów. Natomiast w spotkaniach warsztatowych 183 uczniów.
Koordynator projektu: Justyna Wróbel-Ratajczyk