Poezja lekarstwem dla duszy

Opublikowano: 2020-04-16 22:03, Numer artykułu: 25111

Zapraszamy do odwiedzenia strony „Sto pociech”, której link podajemy poniżej.

Znajdziecie tam wiersze Wisławy Szymborskiej w interpretacji sławnych aktorów.

Ewa Karulska i Małgorzata Grynienko

https://www.facebook.com/Wislawa.Szymborska/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCqa7zshlowwP1k9ghnkWqh5Vra_o_HGx6DN3XX2oG4J-vni1rnG28q24Nn4BH-UjHqmklYYkI0tqFn