Rusza “Akcja- kwalifikacja 3”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu realizowanego w okresie 01.10.2020 - 30.08.2021 r. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, szkoleniach i wycieczkach.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą objęci formą wsparcia w postaci następujących zajęć dodatkowych z:

A) przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodowe:

 • TG. 16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (2 gr. x 12 os. x 16 h), I semestr 2020/2021
 • TG. 11 – Organizacja usług gastronomicznych (1 gr. x 10 os.x16 h), I semestr 2020/2021
 • HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- zajęcia z języka angielskiego zawodowego (2gr.x 12osx 16h) I semestr 2020/2021
 • HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (2 gr. x 12 os.x16 h), II semestr 2020/2021
 • TG. 07 – Sporządzanie potraw i napojów (2 gr. x 12 os.x16 h), II semestr 2020/2021
 • TG.10 - Wykonywanie usług kelnerskich (1 gr. x 10 osób x 16 h), II semestr 2020/2021

B) zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki:

 • (7 gr.x 12 os.x16h), I semestr 2020/2021
 • (2 gr.x 12 os.x16h), II semestr 2020/2021

C) wycieczka edukacyjne:

 • wycieczka na targi hotelarsko- gastronomiczne do Warszawy dla 40 os. (1 gr. X 40 os.+3opiekunów), II semestr 2020/2021

D) kursy i szkolenia dla uczniów:

 • Kurs barmański dla 20 os. (2 gr. x 10 os. x 40 h), II semestr 2020/2021
 • Szkolenie sommelierskie dla 20 os. (2 gr. x 10 os. x 10 h), II semestr 2020/2021
 • Kurs carvingu dla 10 os. (2 gr. x 5 os.x 10 h), II semestr 2020/2021
 • Kurs animatora czasu wolnego dla 40 os. (2 gr. x 20 os. x 14 h), II semestr 2020/2021

E) kursy i szkolenia dla nauczycieli:

 • Szkolenie sommelierskie połączone z produkcją serów metoda rzemieślniczą (12 os. x 8h), II semestr 2020/2021

F) doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia i kursy):

 • Studia podyplomowe z zakresu dietetyki i planowania żywienia dla 2 osób, I i II semestr 2020/2021

Uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach dodatkowych odbywających się w semestrze I roku szkolnego 2020/2021 prosimy o składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 28.09.2020 w sekretariacie do spraw uczniowskich.

Formularze do pobrania dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz u nauczycieli prowadzących zajęcia.

Komisja Rekrutacyjna do 05.10.2020 r. przedstawi listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listami rezerwowymi. Listy dostępne będą w gablocie (w łączniku).

 

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w studiach podyplomowych prosimy o składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 25.09.2020 w sekretariacie do spraw kadr.

 

Harmonogram zajęć dodatkowych zaplanowanych na I semestr 2020/2021 przedstawiony zostanie po 05.10.2020 r. w gablocie projektu (w łączniku)