Szkolna Akcja Patriotyczna „Do Hymnu”

Opublikowano: 2024-05-24 09:55, Numer artykułu: 83417

W dniach 21 i 22.05.2024 odbył się finał Szkolnej Akcji Patriotycznej „Do Hymnu”, w której uczestniczyły klasy pierwsze. Każda klasa odśpiewała 4 zwrotki hymnu państwowego. Klasy oceniało jury, wyłonione spośród uczniów klas pierwszych.
I miejsce klasa 1aTH (100 pkt)
II miejsce klasa 1cTG i 1dTG (79 pkt)
III miejsce klasa 1bTG i 1bTH (76pkt)
IV miejsce klasa 1KT i 1aBS (67 pkt)
V miejsce klasa 1aTG (64 pkt)
VI miejsce klasa 1bBS (59pkt)
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Organizatorzy: Joanna Kowalska, Małgorzata Kunicka, Piotr Jasiński