Udział młodzieży klas I ZSGH w warsztatach „Poradni Rozwoju Zdolności”

Opublikowano: 2023-01-18 18:28, Numer artykułu: 63228

Dnia 13 stycznia 13 uczniów z klas pierwszych (1bTH, 1aTH oraz 1bTŻ ) naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach wsparcia psychologicznego. Spotkanie zorganizował Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”. Warsztaty, zatytułowane „Trening twórczości” miały na celu rozwijanie potencjału uczniów oraz przygotowanie ich do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych. Młodzież poprzez liczne zadania poznawała możliwości rozwijania zdolności przystosowawczych tak, aby potrafili w sposób twórczy i nowatorski podchodzić do różnorodnych problemów oraz dawać sobie radę z ciągłymi zmianami stosunkowo niewielkim nakładem energii psychicznej i fizycznej.

Koordynator programu „Zdolni Znad Brdy” Joanna Kozińska