Uwaga!

Osoby składające osobiście dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych obowiązuje poruszanie się po szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego: 1. dezynfekcja rąk na wejściu do szkoły 2. noszenie maseczki ochronnej