W ramach projektu „Akcja –kwalifikacja 3” rusza nabór na kurs animatora czasu wolnego dla uczniów

Opublikowano: 2021-05-19 09:04, Numer artykułu: 40497

2 grupy po 20 osób – oferta skierowana do uczniów klas TH.

Kurs będzie realizowany w czerwcu 2021 w wymiarze 14 h (2 dni zajęć).

Uczniów zainteresowanych udziałem zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 28.05.2021 u swoich nauczycieli przedmiotów hotelarskich.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej szkoły (w plikach do pobrania) oraz u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Komisja rekrutacyjna do 01.06.2021 przedstawi listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listami rezerwowymi.

Listy osób zakwalifikowanych zostaną wywieszone w gablocie projektów unijnych (w łączniku).