W ramach projektu „Akcja - kwalifikacja 4” rusza nabór na kurs animatora czasu wolnego

Opublikowano: 2022-04-26 09:38, Numer artykułu: 53080

Oferta skierowana jest do uczniów klas 2 i 3 TH.

W projekcie przewidziane zostały 2 grupy po 20 osób. Każda grupa realizowała będzie 14 h zajęć (2 dni).

Kurs zaplanowany jest na maj 2022 r.

Uczniów zainteresowanych udziałem w kursie zapraszamy do składania wypełnionego (przez ucznia i jego wychowawcę) formularza zgłoszeniowego do 05.05.2022 w sekretariacie uczniowskim. Sekretariat będzie przyjmował tylko kompletne dokumenty.

Druk formularza zgłoszeniowego odbierać można w sekretariacie od 27.04.2022 r.

Komisja rekrutacyjna  06.05.2022 przedstawi listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listami rezerwowymi.

Listy osób zakwalifikowanych zostaną wywieszone w gablocie projektów unijnych ( w łączniku).