ZAPRASZAMY w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowano: 2020-06-16 11:36, Numer artykułu: 29381

NIE TYLKO ABSOLWENTÓW GASTRONOMIKA

DO UZUPEŁNIENIA WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w zawodzie

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Warunki przyjęcia na kurs:

 •  ukończone 18 lat
 • złożenie kompletu dokumentów:
  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  2. ksero świadectwa ukończenia szkoły
  3. 1 zdjęcie legitymacyjne
  4. ksero dowodu osobistego
  5. podanie

Warunkiem rozpoczęcia  kursu jest zgłoszenie się 20 osób.

Terminarz

 1. Składanie dokumentów 22.06.2020- 7.08.2020 r.
 2. 10.08.2020 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. 19.08.2020 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych na KKZ.

Dokumenty prosimy składać w białej teczce.


Pliki do pobrania: