Znamię! Znam je?

Opublikowano: 2023-01-26 14:54, Numer artykułu: 63557

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka młodzież naszej szkoły, w styczniu, w ramach lekcji biologii, uczestniczyła w warsztatach pt. „Znamię! Znam je?”. Program zainicjowała Akademia Czerniaka, będąca sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zajęcia miały na celu pogłębienie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka oraz zwiększenia świadomości w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na zachorowalność na nowotwory skóry. W Polsce zachorowalność na nowotwory złośliwe to ok. 160 tysięcy nowych przypadków rocznie, spośród których ok. 4 tysiące to czerniaki. Statystyki badań nad nowotworami wskazują, że w 80% rozwój tych chorób spowodowany jest stylem życia, co świadczy, że każdy z nas, podejmując codzienne decyzje, ma możliwość zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy, w tym czerniaka.

Katarzyna Waszkiewicz i Karolina Trybuchowicz