78 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Opublikowano: 2021-04-19 23:44, Numer artykułu: 39440

Zapraszamy do wysłuchania poezji czytanej przez wybitnych aktorów polskich, którzy włączyli się w ogólnopolską akcję teatralną upamiętniającą wybuch powstania. https://www.facebook.com/events/3876999512420190/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A893835791186567%7D%7D]%22%7D

Ewa Karulska i Małgorzata Grynienko