Komunikat dotyczący wyjazdów na praktyki zagraniczne

Opublikowano: 2019-02-12 09:38, Numer artykułu: 10247
Przed wyjazdem osób niepełnoletnich na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, niezbędne jest dostarczenie uzupełnionego i podpisanego "Oświadczenia Rodziców / Prawnych Opiekunów na udział osób nieletnich w praktykach w Hiszpanii 2019" w języku polskim strona 1 i w języku hiszpańskim strona 4 ( na stronie 2 i 3 znajduje się przetłumaczony tekst z języka hiszpańskiego). Wyżej wymienione Oświadczenie znajduje się w zakładce POWER VET 2018/20, które należy dostarczyć do koordynatora do 15.04.2019 roku. koordynator projektu mgr Justyna Ormanowska

Pliki do pobrania: