Relacja z praktyki w Niemczech

Czytaj więcej!

Relacje z praktyk w Hiszpanii

Czytaj więcej!

Rekrutacja do projektu unijnego „Przez praktykę do sukcesu”- termin wyjazdu 05.07.2020 – 01.08.2020 - Niemcy

Ogłaszam rozpoczęcie rekrutacji do projektu unijnego pt. „Przez praktykę do sukcesu”- termin realizacji praktyk od 05.07.2020 do 01.08.2020 wyjazd do Niemiec w ramach w/w projektu zapraszamy uczniów klas I, II i III technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz do składania dokumentów zgodnych z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w praktykach zagranicznych znajdującego się na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty unijne: PO WER VET 2018/2020 od 14 lutego 2020 roku. Komplet dokumentów przekazujemy pani Marcie Jurgońskiej.

Czytaj więcej!

Komunikat dotyczący wyjazdów na praktyki zagraniczne

Przed wyjazdem osób niepełnoletnich na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, niezbędne jest dostarczenie uzupełnionego i podpisanego "Oświadczenia Rodziców / Prawnych Opiekunów na udział osób nieletnich w praktykach w Hiszpanii 2019" w języku polskim strona 1 i w języku hiszpańskim strona 4 ( na stronie 2 i 3 znajduje się przetłumaczony tekst z języka hiszpańskiego). Wyżej wymienione Oświadczenie znajduje się w zakładce POWER VET 2018/20, które należy dostarczyć do koordynatora do 15.04.2019 roku. koordynator projektu mgr Justyna Ormanowska

Czytaj więcej!

PO WER VET 2018/2020

Czytaj więcej!