ZAPRASZAMY

w roku szkolnym 2020/2021

NIE TYLKO ABSOLWENTÓW GASTRONOMIKA

DO UZUPEŁNIENIA WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w zawodzie

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Warunki przyjęcia na kurs:

  •  ukończone 18 lat
  • złożenie kompletu dokumentów:
    1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
    2. ksero świadectwa ukończenia szkoły
    3. ksero dowodu osobistego
    4. podanie

 

Szczegóły rekrutacji i podanie zostaną umieszczone wkrótce.

Warunkiem rozpoczęcia  kursu jest zgłoszenie się 20 osób.