Pilna informacja dla zakwalifikowanych na szkolenia, kursy i wycieczkę

Opublikowano: 2024-04-20 08:37, Numer artykułu: 81929

Od 18.04.2024 z sekretariatu uczniowskiego należy pobrać deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie. W przypadku osób niepełnoletnich wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane również przez rodziców. Termin oddania kompletnych druków: 24.04.2024 godz.10:00, do sekretariatu uczniowskiego. Brak formularzy po tym terminie skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych. Osoby które zakwalifikowały się, a chcą zrezygnować z wyjazdu oraz szkoleń proszone są o niezwłoczny kontakt z koordynatorami projektu. Kursy oraz szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Liczba miejsc na kursach była ograniczona, w związku z tym zakwalifikowali się uczniowie z najwyższymi notami punktowymi.
Koordynatorzy projektu AK2.0: Iwona Januszewska, Sebastian Wagner