Młoda krew ratuje życie

Opublikowano: 2024-02-29 09:53, Numer artykułu: 79288

Dnia 28 lutego w naszej szkole odbył się wykład pana Krzysztofa Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”. Prelekcja miała na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących honorowego krwiodawstwa oraz rozbudzenie wrażliwości na drugiego człowieka, bezinteresowności i altruizmu wśród młodzieży.
Katarzyna Waszkiewicz