Ogłaszam rozpoczęcie rekrutacji do projektu unijnego pt. „Przez praktykę do sukcesu”- termin realizacji praktyk od 05.07.2020 do 01.08.2020 wyjazd do Niemiec w ramach w/w projektu zapraszamy uczniów klas I, II i III technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz do składania dokumentów zgodnych z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w praktykach zagranicznych znajdującego się na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty unijne: PO WER VET 2018/2020 od 14 lutego 2020 roku. Komplet dokumentów przekazujemy pani Marcie Jurgońskiej.